Konfirmantopplegget


Konfirmantopplegget i Madlamark legger til rette for et mangfold av opplevelser.

 

I Madlamark kirke har vi et godt opplegg som vi er stolte av. Det er ett felles opplegg for alle, med «valg-gjeng» underveis. Viktig informasjon om «valg-gjeng» gis nederst i denne artikkelen.

Opplegget vårt er svært variert, og vektlegger opplevelser, involvering og fellesskap i større grad enn kunnskap og teori. Det tas hensyn til Gosenrevyen med pause i januar / februar.

I grove trekk har konfirmantopplegget tre retninger: Først innover mot meg selv – hva er det å være et menneske? Hvem er jeg egentlig? Den andre retningen er oppover, mot Gud –Hvem er Han? Hva har Han med meg å gjøre? Den tredje retningen er utover, mot de andre? Hva er min plass i det nære og det globale fellesskapet? Hvordan leve lurt og gjøre gode valg til beste for andre? Du vil bli utfordret til å tenke selv, til å tro, til å gjøre gode valg. Alt dette gjør konfirmantåret til både et spennende og viktig år.

Til slutt ender vi opp med en fest-gudstjeneste hvor vi ber en bønn for hver enkelt. Ingen blir avkrevd svar de ikke kan stå inne for. Men du vil gjennom året finne ut hva det egentlig innebærer å være døpt til den kristne troen. Hvis du ikke er døpt, kan du likevel være med og finne ut om du vil bli døpt i løpet av året.

Opplegget består av fire «hoveddeler» (merk gjerne datoer / helger):

1. Undervisningssamlinger ca.8 onsdager etter skoletid / ettermiddag.

 • Her er det ennå uavklart om kullet blir delt i to puljer, og hvilke tidspunkter på onsdag ettermiddag samlingene blir. I samlingene blir det både plenum-undervisning og «gjeng»-samlinger.

2. Større fellesarrangement:

 • Kickoff 28.august helaften : Undervisning, opplevelser og som utfordrer kropp og sinn.
 • Weekend på Horve, 6.-8.sept: Garantert høydepunkt. Lek og latter, aktivitet og fellesskap, samlinger og opplevelser, læring og undring.
 • ”Konfirmant-fredag” 15.nov.: Undervisning og opplevelser. På skolens planleggingsdag.
 • ”Konfirmanttreff 2020” fredag 13.mars på Ynglingen: 400 konfirmanter fra byen, samlinger, seminar, turnering, aktiviteter, liv og røre.
 • ”Kirkens Nødhjelpsaksjon” tirs.31.mars: Innsats for vår neste.

3. «Valg-gjeng»: Les mer om de forskjellige gjengene nederst i denne artikkelen før påmelding. Gjeng er tilhørighet til en liten gruppe basert på interesse (velg uavhengig av venner – snakk med foreldre). Gjeng:

 • Opplever fellesskap og gruppesamtaler i øvrige samlinger
 • Involveres i noe som skjer i menigheten eller deltar i ungdomsarbeidet.
 • Har oppgave på en (eller flere) gudstjeneste i løpet av året.
 • Kan ha egne gjeng-happenings.

4. Gudstjenester:

Totalt 8 gudstjenester gjennom året: 4 fritt valgte i løpet av året (fortrinnsvis før nyttår), og 4 «obligatoriske»:

 • Presentasjonsgudstjeneste 25.august
 • Gudstjeneste med oppgave i løpet av året.
 • Solidaritetsgudstjeneste 15.mars.
 • Konfirmasjonsgudstjeneste 25.eller 26.april.
 • Noen gudstjenester blir anbefalt gjennom året, særlig de med «valg-gjeng» involvert i oppgaver.
 • Både obligatoriske og fritt valgte gudstjenester skal registreres i perm som ligger bakerst i kirken, etter gudstjenestens slutt.

Komplett program kommer før skolestart.

«Valg-gjeng» informasjon:

Felles for alle gjenger er at det skapes et lite gruppefellesskap som:

 • Lytter til hverandre
 • Undrer seg sammen
 • Utfordrer hverandre
 • Har oppgave i 1 eller 2 gudstjenester.
 • Deltar i noe som skjer i menigheten - interessebasert.

Gjeng skal velges ut fra interesse – det som passer best med hva du har lyst til. Kanskje er det vanskelig å vite, men foreldre kan være gode å drøfte valget med. Du bør ikke la valget styres av ønsket om å være sammen med dine venner, både fordi det er begrenset med tid vi er i valg-gjeng, og fordi det er sunt å bli kjent med nye.

Gjengene har begrenset antall deltagere (bortsett fra Life-Gjeng), og vi følger prinsippet «først til mølla». Er ditt gjeng-ønske ikke lenger tilgjengelig i påmeldingen, er det fordi det er full-booket. Da velger du en annen ønsket gjeng, eller du velger Life-Gjeng. Noen i Life-Gjengen kan likevel få plass i andre gjenger, - dette tas individuelt. For øvrig formes Life-Gjengen underveis i dialog med deltagerne.

Du kan velge mellom følgende gjenger:

 

 1. KRIK-gjeng 1 og 2. KRIK er «den kjekkeste delen av gymen», idrettslig lek og ballspill uten at det er et konkurransemiljø, men også en arena hvor troen og livet får sin plass. I Gymsalen på Gosen søndager kl.1900. Antall frammøter bestemmes senere. Passer for deg som liker uhøytidlig idrett og lek.
 2. Tekniker-gjeng. Passer for deg som er teknisk interessert og samtidig har evnen til å være ryddig og konsentrert. Disse får opplæring til å kunne alt som har med projektor-kjøring til storskjerm i kirkerommet, samt lysriggen. Dette innebærer powerpoint, film-kjøring, Camera (til storskjerm), kanskje også noe lyd-teknikk. Praksis i flere gudstjenester / arrangement.
 3. Praktiker-gjeng. Passer for deg som liker å jobbe praktisk med rydding og bæring og hjelpe på forskjellig vis. Deltar i «julemesse» lørdag 23.november, noen «kirkemiddager», kanskje andre enkelt-arrangement.
 4. Omsorgs-gjeng. Passer for deg som vil glede eller prøve ut kontakt med eldre mennesker på Slåtthaug sykehjem, i enkle arrangement der sammen med prest. Kanskje også andre arrangement.
 5. Sang-gjeng. Passer for deg som liker å synge, men også kan tenke deg å oppleve / bidra i noe av det musikalske arbeidet som skjer i kirken, f.eks.barnekor.
 6. Medarbeider-gjeng. Medarbeideroppgaver av mer praktisk art i samlinger for små barn. Passer for deg som vil bidra til å skape kjekke arrangement som betyr noe for barna, og som vil teste ut, utvikle og få respons på sine egenskaper som medarbeider eller leder.
 7. Leder-gjeng 1 og 2. Lederutvikling og lederoppgaver med deltagelse i samlinger for store barn. For deg som vil bidra til å skape kjekke arrangement som betyr noe for barna, og som vil teste ut, utvikle og få respons på sine egenskaper som leder.
 8. Life-gjeng. For deg som tror du kan trives i en gruppe som samtaler om ungdomslivets gleder og utfordringer, og finner på ting sammen for å bygge nye vennskap. Også for deg som ikke fikk plass i en av de andre gjengene, eller som føler at ingenting av dette passet for deg. Da finner vi gjerne en individuell løsning for deg – vi kontakter deg.

Tilbake